Anggota IKADUBAS DKI

Abdy Azwar Sahi

Tahun Bergabung


2017

Jenis Kelamin


Laki-laki

Pekerjaan


Kompetensi

Bahasa yang Dikuasai