Anggota IKADUBAS DKI

Akhmad Irfai

Tahun Bergabung


2019

Jenis Kelamin


Laki-laki

Pekerjaan


Pegawai Swasta

Kompetensi

Bahasa yang Dikuasai