Anggota IKADUBAS DKI

Muhammad Rizal Ramli

Tahun Bergabung


2020

Jenis Kelamin


Laki-laki

Pekerjaan


Mahasiswa

Kompetensi

Bahasa yang Dikuasai