Anggota IKADUBAS DKI

Rosmalina Adilianingrum

Tahun Bergabung


2018

Jenis Kelamin


Perempuan

Pekerjaan


Pegawai BUMN

Kompetensi

Bahasa yang Dikuasai