Anggota

Qorilin Putri Metha Sari
Rafi Zakiyyah
Ratih Widihastuti
Rima Budiarti
Rista Lewiyonah
Rizka Vazeni
Rosmalina Adilianingrum
Ryan Reynaldi Limawan
Shofiyah Fathin